PCMODER

Колонная диффузия Крушвица 2016

Стройка колонной диффузии и ошпаривателя

БОЛЕЕ

Stacja krystalizacji NIKA/Znamienka 2016

Projekt techniczny i dostawa urządzeń do krystalizacji i cukrzycy zarodowej dla cukrowni NIKA i Znamienka

БОЛЕЕ

Колонная диффузия Вербковице 2015

Стройка колонной диффузии и ошпаривателя

БОЛЕЕ

Oficjalny przedstawiciel

PCM jest oficjalnym przedstawicielem wielu firm dostarczających urządzenia do przemysłu cukrowniczego na cały świat

БОЛЕЕ

Polimex Cekop Moder

Projektant instalacji przemysłowych dla wszystkich etapów procesu technologicznego

БОЛЕЕ

Przemysł cukrowniczy

Wykonujemy zarówno pojedyńcze maszyny, urządzenia, jak również kompletne obiekty, modernizacje

РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ POLIMEX CEKOP MODER В ГОДЫ 2022 (количество исполнения 122)

'
shown_projects 122 positions_projects.
ПЕРИОД ОБЪЕКТ СТРАНА Место ТЕМА
2014 Сахарный завод Никифоровка, Русагро Россия Никифоровка Декантер сока после сат. I
2014 Сахарный завод Никифоровка, Русагро Россия Никифоровка Модернизация теплового хозяйства
2014 Сахарный завод Крушвица, KSC Польша Крушвица Система автоматизации варки маточного утфеля А и утфеля А
2014 Сахарный завод Знаменка, РУСАГРО Россия Знаменка Линия производства прессованного сахара
2014 Сахарный завод Никифоровка, РУСАГРО Россия Никифоровка Технический проект тепловой схемы
2014 Сахарный завод Бабино-Томаховски Украина Бабино-Томаховски Технический аудит возможности расширения сахарного завода
2014 Сахарный завод Городея Беларусь Городея Модернизация барометрических конденсаторов
2014 Сахарный завод Городея Беларусь Городея Установка новой сушки сахара
2014 Сахарный завод Жердевка, РУСАГРО Россия Жердевка Модернизация станции вакуум-аппаратов
2014 Сахарный завод Жердевка, РУСАГРО Россия Жердевка Фильтры Диастар для сиропа
2013 Bury St Edmunds сахарный завод Англия Бери Применение классической схемы очистки сока
2013 Сахарный завод Никифоровка, РУСАГРО Россия Никифоровка Строительство силоса сахара
2013 Сахарный завод Никифоровка, РУСАГРО Россия Никифоровка Расширение сахарного завода
2013 Сахарный завод Хороскив Украина Хороскив Модернизация теплового хозяйства
2013 Сахарный завод Никифоровка, РУСАГРО Россия Никифоровка Хранение, транспорт и мойка свеклы
2013 Сахарный завод Жердевка, РУСАГРО Россия Жердевка Станция очистки сока
2013 Сахарный завод Ромоданово Россия Ромоданово Декантер сока после сат. I
2013 Bury St Edmunds сахарный завод Англия Бери Сатурация II
2013 Сахарный завод Жердевка, РУСАГРО Россия Жердевка Фильтры Диастар после сатурации I
2013 Сахарный завод Жердевка, РУСАГРО Россия Жердевка Фильтры Диастар для сиропа
2013 Сахарный завод Жердевка, РУСАГРО Россия Жердевка Модернизация теплового хозяйства
2013 Сахарный завод Жердевка, РУСАГРО Россия Жердевка Модернизация станции вакуум-аппаратов
2013 Сахарный завод Жердевка, РУСАГРО Россия Жердевка Установка маточного утфеля
2013 Сахарный завод Жердевка, РУСАГРО Россия Жердевка Модернизация станции центрифуг
2013 Сахарный завод Лебедан, ДОМИНАНТ Россия Лебедан Модернизация сушки сахара
2013 Сахарный завод Жердевка, РУСАГРО Россия Жердевка Модернизация сушки сахара
2013 Сахарный завод Жердевка, РУСАГРО Россия Жердевка Модернизация барометрических конденсаторов
2013 Сахарный завод Кобеляки, АСТАРТА Украина Кобеляки Модернизация барометрических конденсаторов
2013 Сахарный завод Жердевка, РУСАГРО Россия Жердевка Модернизация автоматизации
2012 Сахарный завод Никифоровка, РУСАГРО Россия Никифоровка Расширение сахарного завода
2012 Сахарный завод Знаменка, РУСАГРО Россия Знаменка Расширение сахарного завода
2012 Сахарный завод Жердевка, РУСАГРО Россия Жердевка Расширение сахарного завода
2012 Сахарный завод Урмия Иран Урмия Оценка возмохности расширения
2012 Сахарный завод Городея Беларусь Городея Декантер сока после сат. I
2012 Сахарный завод Городея Беларусь Городея Фильтры Диастар после сатурации II
2012 Сахарный завод Накло, KSC Польша Накло Фильтры Фильтраполь после сатурации II
2012 Сахарный завод Городея Беларусь Городея Фильтры Диастар
2011 Сахарный завод Наркевичи, АСТАРТА Украина Наркевичи Расширение сахарного завода
2011 Сахарный завод Артемовский, АСТАРТА Украина Артемовск Расширение сахарного завода
2011 Сахарный завод Кряж Украина Шпиков Строительство сахарного завода
2011 Сахарный завод Городея Беларусь Городея Модернизация теплового хозяйства
2011 Сахарный завод Хой Иран Хой Модернизация теплового хозяйства
2011 Сахарный завод Урмия Иран Урмия Модернизация теплового хозяйства
2011 Рафинадный завод Сириан Иран Сириан Модернизация теплового хозяйства
2011 Сахарный завод Кряж Украина Шпиков Тепловое хозяйство сахарного завода
2011 Сахарный завод Городея Беларусь Городея Модернизация теплового хозяйства
2011 Сахарный завод Глобино, АСТАРТА Украина Глобино Модернизация барометрических конденсаторов
2011 Сахарный завод Ярески, АСТАРТА Украина Ярески Модернизация барометрических конденсаторов
2011 Сахарный завод Кобеляки, АСТАРТА Украина Кобеляки Модернизация барометрических конденсаторов
2011 Сахарный завод НИКА, РУСАГРО Россия Волоконовка Модернизация автоматизации
2010 Сахарный завод Глобино, АСТАРТА Украина Глобино Расширение сахарного завода
2010 Рафинадный завод, Калининград Россия Калининград Строительство рафинадного завода
2010 РУСАГРО Группа Россия Москва Технический аудит 7 сахарных заводов
2010 Сахарный завод Накло, KSC Польша Накло Установка наклонного диффузионного аппарата
2010 Сахарный завод Накло, KSC Польша Накло Мойка и транспорт секлы
2010 Сахарный завод Глобино, АСТАРТА Украина Глобино Фильтры Пуч после сатурации II
2010 Сахарный завод Городея Беларусь Городея Модернизация теплового хозяйства
2010 Сахарный завод Накло, KSC Польша Накло Модернизация станции вакуум-аппаратов
2009 Сахарный завод Лохвица Россия Лохвица Модернизация теплового хозяйства
2009 Сахарный завод Слуцк Украина Слуцк Модернизация теплового хозяйства
2009 Сахарный завод Свиднца Польша Свидница Установка ошпаривателя стружки
2009 Сахарный завод Накло, KSC Польша Накло Фильтры Диастар после сатурации II
2009 Сахарный завод Накло, KSC Польша Накло Модернизация теплового хозяйства
2009 Сахарный завод Накло, KSC Польша Накло Фильтры Диастар
2008 Сахарный завод Иян, BSO Китай Иян Расширение сахарного завода
2008 Сахарный завод Generic, Китай Строительство сахарного завода
2008 Сахарный завод Zhau-Zhou Китай Zhau-Zhou Строительство сахарного завода
2008 Сахарный завод Ряжск Россия Ряжск Модернизация теплового хозяйства
2008 Сахарный завод Крижополь Украина Крижополь Модернизация теплового хозяйства
2008 Рафинадный завод, Калининград Россия Калининград Модернизация теплового хозяйства
2008 Сахарный завод Накло, KSC Польша Накло Установка ошпаривателя стружки
2008 Сахарный завод Иян, BSO Китай Иян Станция очистки сока
2008 Сахарный завод Глиноецк, BSO Польша Глиноецк Станция очистки рафинадной клеровки
2008 Сахарный завод Иян, BSO Китай Иян Фильтры ГП
2008 Сахарный завод Красныстав, KSC Польша Красныстав Фильтры Диастар после I и II сат., сироп станд.
2008 Сахарный завод Иян, BSO Китай Иян Модернизация автоматизации
2008 Сахарный завод Отмухув Польша Отмухув Мешалки-циркуляторы вакуум-аппаратов
2007 Глиноецк - раф. сахара сырца Польша Глиноецк Переработка тростникового сахара сырца
2007 Сахарный завод Мервдешт Иран Мервдешт Модернизация теплового хозяйства
2007 Сахарный завод Елань Россия Елань Модернизация теплового хозяйства
2007 Сахарный завод Мальборк, KSC Польша Мальборк Модернизация теплового хозяйства
2007 Рафинадный завод Иран Тегеран Модернизация теплового хозяйства
2007 Сахарный завод Красныстав, KSC Польша Красныстав Модернизация теплового хозяйства
2007 Сахарный завод Глиноецк, BSO Польша Глиноецк Установка гипса для диффузионного аппарата
2007 Сахарный завод Лапы, KSC Польша Лапы Декантер для сока после сат. 1
2007 Сахарный завод Брест Куявски Польша Брест Куявски Фильтр-пресс
2007 Сахарный завод Глиноецк, BSO Польша Глиноецк Фильтры АМА сиропа
2007 Сахарный завод Мальборк S.A., KSC Польша Мальборк Модернизация теплового хозяйства
2007 Сахарный завод Мервдешт Иран Мервдешт Модернизация теплового хозяйства
2007 Сахарный завод Успенка Россия Успенское Модернизация теплового хозяйства
2007 Сахарный завод Хой Иран Хой Модернизация теплового хозяйства
2007 Сахарный завод Лапы, KSC Польша Лапы Декантер для сока после сат. I
2007 Сахарный завод Ропчице Польша Ропчице Мельница затравочной пастыМельница затравочной пасты
2006 Сахарный завод Урмия Иран Урмия Модернизация сахарного завода
2006 Сахарный завод Добжелин Польша Добжелин Модернизация теплового хозяйства
2006 Сахарный завод Накло, KSC Польша Накло Модернизация теплового хозяйства
2006 Сахарный завод Слуцк Украина Слуцк Модернизация теплового хозяйства
2006 Сахарный завод Успенка Россия Успенское Модернизация теплового хозяйства
2006 Cukrownia Olchowatka Россия Ольховатка Модернизация теплового хозяйства
2006 Сахарный завод Глобино, АСТАРТА Украина Глобино Модернизация теплового хозяйства
2006 Сахарный завод Урмия Иран Урмия Станция очистки сока
2006 Сахарный завод Хой Иран Хой Фильтры свечевые сиропа
2006 Сахарный завод Успенка Россия Успенское Модернизация теплового хозяйства
2006 Сахарный завод Накло, KSC Польша Накло Модернизация теплового хозяйства
2006 Сахарный завод Добжелин Польша Добжелин Модернизация теплового хозяйства
2006 Сахарный завод Успенка Россия Успенское Модернизация теплового хозяйства
2006 Сахарный завод Накло, KSC Польша Накло Модернизация теплового хозяйства
2006 Сахарный завод Добжелин Польша Добжелин Модернизация теплового хозяйства
2006 Сахарный завод Урмия Иран Урмия Модернизация теплового хозяйства
2006 Сахарный завод Накло, KSC Польша Накло Модернизация станции центрифуг
2006 Сахарный завод Урмия Иран Урмия Модернизация станции центрифуг
2006 Cukrownia Мальборк, KSC Польша Мальборк Модернизация сушки сахара
2006 Сахарный завод Накло, KSC Польша Накло Модернизация кристаллизации утфеля III
2006 Сахарный завод Урмех Иран Урмия Модернизация кристаллизации утфеля III
2006 Сахарный завод Урмия Иран Урмия Модернизация барометрических конденсаторовМодернизация барометрических конденсаторов
2006 Сахарный завод Накло, KSC Польша Накло Модернизация барометрических конденсаторов
2006 Сахарный завод Добжелин Польша Добжелин Модернизация автоматизации
2006 Сахарный завод Урмия Иран Урмия Модернизация автоматизации
2006 Сахарный завод Лапы, KSC Польша Лапы Модернзация мешалок утфеля II
2006 Сахарный завод Накло, KSC Польша Накло Трехтарельчатые распределители воды в конденсаторах
2005 Сахарный завод Урмия Иран Урмия Модернизация сахарного завода
2005 Сахарный завод Хой Иран Хой Расширение сахарного завода