PCMODER

Tower diffusion station Kruszwica

Finished erection of the diffusion tower and the cossete prescalder in the Kruszwica sugar factory

MORE

Crystalization NIKA/Znamienka 2016

Technical design and delivery of devices for station of crystalization and seed magma for sugar factories NIKA and Znamienka

MORE

Tower diffusion station Werbkowice

Finished erection of the diffusion tower and the cossete prescalder in the Werbkowice sugar factory

MORE

The official representative

PCM company is the official representative of many companies supplying devices for sugar industry in all the world

MORE

Polimex Cekop Moder

Designer of the industry installations for all stages of sugar processing

MORE

Sugar industry

We perform either single devices or machines, as well as complementary stations, modernizations.

INSTALACJA CHŁODNEGO KRYSTALIZATU I CUKRZYCY ZARODOWEJ NIKA / ZNAMIENKA (ROSJA)

Projekt technologiczny i automatyki oraz dostawa urządzeń  dla stacji przygotowania chłodnego krystalizatu (cukrownia NIKA i Znamienka) i gotowania cukrzycy zarodowej (cukrownia NIKA)

 1. Opis projektu
 2. Zakres projektu
 3. Galeria zdjęć: Produkcja elementów
 4. Galeria zdjęć: Przygotowanie urządzeń do transportu
 5. Galeria zdjęć: Montaż elementów w cukrowni NIKA
 6. Galeria zdjęć: Montaż elementów w cukrowni Znamienka

 

W okresie luty 2016 – kwiecień 2016 firma POLIMEX-CEKOP-MODER opracowała projekt technologiczny stacji przygotowania chłodnego krystalizatu i gotowania cukrzycy zarodowej (przerób 6 000 tbd) dla cukrowni NIKA oraz stacji przygotowania chłodnego krystalizatu (przerób 8 000 tbd) dla cukrowni Znamienka. Jednocześnie rozpoczęto produkcję urządzeń. Urządzenia zostały zebrane w magazynie kompletacyjnym w Polsce oraz w całosci wysłane do cukrowni, jako kompletna stacja – transport do cukrowni NIKA odbył się w okresie 23.05.2016 – 08.06.2016, zaś transport do cukrowni Znamienka w okresie 09.06.2016 – 20.06.2016.

W momencie dostarczenia urządzeń trwały już prace budowlane co pozwoliło rozpocząć montaż urządzeń. Prace budowlane i montażowe zostały pomyslnie zakończone odpowiednio w połowie września dla cukrowni NIKA oraz w połowie października dla cukrowni Znamienka.

 

Zakres projektu

 • Sporządzenie pełnej dokumentacji technologicznej zawierającej:
  • Specyfikację urządzeń
  • Dokumentację konstrukcyjną dla urządzeń
  • Projekt rozmieszczenia urządzeń oraz budowlany
  • Projekt orurowania stacji (wraz z rysunkami izometrycznymi rurociągów i specyfikacją armatury)
  • Schematy PFD oraz P&ID
  • Projekt automatyki sterującej dla stacji
 • Dostawa urządzeń dla cukrowni NIKA:
  • Aparat do przygotowania chłodnego krystalizatu
  • Mieszadło spustowe krystalizatu
  • Mieszadło naporowe krystalizatu
  • Mieszadło naporowe cukrzycy zarodowej
  • Aparat (młynek + konsza) przygotowania pasty do szczepiania
  • Mieszadło pasty
  • Płytowe wymienniki ciepła do podgrzewania syropu standard oraz do schładzania wody obiegowej
  • Zestaw pomp do stacji (krystalizatu, cukrzycy zarodowej, syropu standard oraz wody obiegowej)
  • Elementów do adaptacji starych warników (dostosowanie do instalacji cukrzycy zarodowej)
 • Dostawa urządzeń dla cukrowni Znamienka:
  • Aparat do przygotowania chłodnego krystalizatu
  • Mieszadło spustowe krystalizatu
  • Mieszadło naporowe krystalizatu
  • Aparat (młynek + konsza) przygotowania pasty do szczepiania
  • Mieszadło pasty
  • Płytowe wymienniki ciepła do podgrzewania syropu standard oraz do schładzania wody obiegowej
  • Zestaw pomp do stacji (krystalizatu, syropu standard oraz wody obiegowej)
  • Naczynie wzbiorcze kompensujące rozszerzalność cieplną układu do chłodzenia krystalizatora
 • Dostawa pełnego systemu sterowania i automatyki dla stacji zawierającego:
   • Kompletny zestaw niezbędnych przetworników i aparatury kontrolnej
   • Szafy sterownicze
   • Stacje operatorskie
   • Oprogramowanie do stacji operatorskich
 • Nadzór nad montażem oraz nadzór technologiczny przy rozruchu dostarczanych urządzeń

Galeria zdjęć: Produkcja elementów

Zakład produkcyjny: Wężownica krystalizatora Zwalcowane i wstępnie pospawane elementy mieszadeł w zakładzie produkcyjnym Zakłąd produkcyjny: Aparat (młynek + konsza) do przygotowania pasty szczepiającej

PRZYGOTOWANIE URZĄDZEŃ DO TRANSPORTU

Elementy stacji zebrane w magazynie kompletacyjnym Mieszadło pasty Elementy stacji zebrane w magazynie kompletacyjnym Załadunek elementów na TIRa Załadunek elementów na TIRa Załadunek elementów na TIRa Mieszadło spustowe chłodnego krystalizatu załadowane na transport Mieszadło naporowe cukrzycy zarodowej załadowane na transport Mieszadło naporowe chłodnego krystalizatu (na lewo, na dalszym planie) oraz krystalizator (na prawo, na pierwszym planie) załadowane na transport Mieszadło naporowe krystalizatu załadowane na transport Krystalizator załadowany na transport

MONTAŻ ELEMENTÓW W CUKROWNI NIKA

Cukrownia NIKA: Mieszadło pasty, zainstalowane na krystalizatorze Cukrownia NIKA: Krystalizator (prawy górny róg) oraz mieszadło spustowe chłodnego krystalizatu (lewy dolny róg) Cukrownia NIKA: Mieszadło naporowe cukrzycy zarodowej przed wylaniem stropu Cukrownia NIKA: Mieszadło naporowe cukrzycy zarodowej przed wylaniem stropu Cukrownia NIKA: Krystalizator (na górze) oraz mieszadło spustowe krystalizatu (na dole) Cukrownia NIKA: Pompy oraz ogrzewacz syropu standard Cukrownia NIKA: Mieszadło spustowe krystalizatu

MONTAŻ ELEMENTÓW W CUKROWNI ZNAMIENKA

Cukrownia Znamienka: Mieszadło spustowe chłodnego krystalizatu Cukrownia Znamienka: Mieszadło spustowe chłodnego krystalizatu